Piramit Group Güvenlik AVM güvenlik kadrolarının başarılı olabilmeleri; koordinasyon, dikkat, süreklilik, iyi ara yöneticilerle sevk-idare, modernize teçhizatın kullanılması, iyi projelendirilmiş kamera yerleşimleri ve iyi izlemeler yapan kamera operatörleri ile güncel hizmetiçi eğitim çalışmalarını yapar ve bütün süreçlerin entegrasyonunu başarı ile sağlar.