Değerlerimiz


Piramit Grup’un faaliyetleri 3 temel değere dayanmaktadır.

1)Doğruluk ve Dürüstlük

Piramit Grup Doğruluk ve Dürüstlük ilkesinden hiçbir zaman taviz vermez, çalışanlarımızda bu ilke doğrultusunda hareket etmeye teşvik eder. Doğruluk ve Dürüstlüğün uzun vadede her zaman başarıya götürdüğüne kesin inanır.

2)Yardım Severlik


Piramit Grup Türk örf ve adetlerine bağlı olarak Yardım severliği ön planda tutar. Çalışanlarınıda bu ilke doğrultusunda hareket etmeye teşvik eder.

3)İşe Gösterilen Özen

Piramit Grup Yapılan tüm işlerde küçük detayların ve risklerin büyük sonuçlar doğuracağının bilincinde olup tüm çalışanlarına bu doğrultuda eğitimler vererek gelişimini sağlar.